Doświadczony i opiekuńczy endokrynolog i diabetolog, który udziela prywatnych konsultacjj w ubezpieczycieli. Możesz chcieć skonsultować się z diabetologiem, jeśli niedawno zdiagnozowano u Ciebie cukrzycę, masz słabą kontrolę lub masz powikłania cukrzycy. Wiele zaburzeń leczonych w endokrynologii jest podobnych w pediatrii i wieku dorosłym, ale istnieje wiele zaburzeń, które są specyficzne dla każdej grupy wiekowej. Aby znaleźć endokrynologa, odwiedź witrynę lokalnego szpitala i wyszukaj w dziale endokrynologii i cukrzycy. Aby znaleźć dobrego endokrynologa do wstępnej konsultacji, poproś przyjaciół, współpracowników i współpracowników o rekomendacje