Najlepsze rośliny zewnętrzne na południowym wschodzie mają ponad 30 lat ogrodnictwa rekreacyjnego i 20 lat doświadczenia w profesjonalnym kształtowaniu krajobrazu. W 2009 roku ekologiczna praktyka kształtowania krajobrazu, której celem jest poprawa spójności społecznej i ograniczenie zmian klimatycznych poprzez kształtowanie krajobrazu. Małe krzewy są naprawdę wszechstronne na obrzeżach i mogą być używane jako strefa pośrednia między dużymi krzewami a nasadzeniami zielnymi