Według raportu są to pięć najważniejszych języków obcych, które mają największe znaczenie dla przyszłego dobrobytu i globalnej pozycji. Interaktywne i oparte na podejściu komunikacyjnym, które kładzie nacisk na praktyczne wykorzystanie języka obcego do efektywnej komunikacji. Rozwijamy i doskonalimy Twoje czytanie, pisanie, umiejętności słuchania i mówienia na naszych modułach, a także zrozumienie struktury języka. Będziesz uczyć się wydarzeń, tematów i słownictwa związanego z życiem codziennym i Twoimi studiamispecjalizacją