Wiele osób uważa, że proces uzyskiwania prawa jazdy na wózek widłowy jest podobny do uzyskiwania prawa jazdy, każdy przechodzi standardowy test, a po jego zdaniu otrzymuje nowe, błyszczące prawo jazdy, które pozwala na prowadzenie dowolnego samochodu w dowolnym miejscu w kraju. Jeśli Twój pracodawca uzna to zaświadczenie za wystarczające do bezpiecznej i prawidłowej obsługi wózka widłowego, przyzna Ci licencję. Ponieważ wydawanie licencji jest prawem pracodawców, to, co jeden pracodawca może uznać za wystarczające, może nie zostać odzwierciedlone przez innego pracodawcę. Każdy typ wózka widłowego wymaga własnego szkolenia, a każde z tych kursów jest oferowane na różnych poziomach i przez liczne jednostki akredytujące