Przy oferowaniu pożyczki prywatnej ważne jest, aby podjąć świadomą decyzję i dokładnie rozważyć sprawy. Z punktu widzenia pożyczkobiorców, zaciągnięcie pożyczki prywatnej od rodziny zazwyczaj oferuje lepszą stopę procentową i niższy koszt niż pożyczanie od pożyczkodawcy. Elastyczność warunków pożyczki prywatnej zwykle zależy od relacji i indywidualnych okoliczności między członkami rodziny, pożyczkodawcą i kredytobiorca. Przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności strony powinny rozważyć warunki pożyczki, w tym między innymi okres, w którym pożyczka jest udzielana, kwotę pożyczki, czas i sposób spłaty oraz czy są należne jakiekolwiek odsetki. Być spłacone i co się stanie, jeśli kredytobiorca nie wywiąże się z płatności