Dietetyk zapewnia wsparcie żywieniowe pacjentom, którzy po nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb żywieniowych z powodu zwiększonego zapotrzebowania po udarze, zmniejszonego apetytu lub upośledzonej zdolności do samodzielnego odżywiania się. Pacjenci mogą wymagać pokarmów i płynów o zmienionej konsystencji, suplementów żywienia doustnego lub sztucznego wspomagania żywienia poprzez żywienie dojelitowe lub żywienie pozajelitowe. Dietetyk indywidualnie ocenia pacjentów pod kątem zaspokojenia potrzeb żywieniowych i osiągania wyników żywieniowych. Ściśle współpracujemy z multidyscyplinarnym zespołem i omawiamy cele i plany, a także zapewniamy edukację i szkolenia dla personelu intensywnej opieki.