Pacjenci ci są przyjmowani w celu kontroli bólu, leczenia objawów i ostatecznie do opieki pod koniec życia. Pacjenci ci są w końcowych stadiach zarówno raka, jak i zaawansowanej choroby nienowotworowej, a ich przewidywana długość życia wynosi 3 miesiące lub mniej. Oprócz opieki paliatywnej do pacjentów hospicjów uczęszczają dodatkowo dwaj lekarze wyspecjalizowani w opiece paliatywnej. Zostanie przydzielony jako główny preceptor, ale będzie regularnie współpracował z innymi lekarzami przez cały okres rotacji. Często ci lekarze mają listę pacjentów paliatywnych w obrębie społeczności, a rezydent będzie zachęcany do towarzyszenia tym lekarzom podczas wizyt domowych. Będzie pracować jako członek interdyscyplinarnego zespołu, który zapewnia codzienną opiekę zarówno pacjentom, jak i ich rodzinom, zapoznając się z każdą z ich ról