W badaniu fizykalnym sprawdzamy następnie ruch, siłę mięśni, ruchomość nerwów i stabilność stawów. Jeśli Twój problem jest związany z określonymi ruchami, takimi jak chodzenie lub bieganie, możemy przyjrzeć się, jak wykonujesz te ruchy, i możemy użyć zdjęć i analizy wideo, aby pomóc. Badamy dotykiem konkretny obszar, aby ocenić obrzęk, tkliwość, ruch, zmiany temperatury itp. Kwalifikacja wysoki standard branżowy dla kwalifikacji na poziomie podyplomowym i wielu naszych fizjoterapeutów osiągnęło ten lub wyższy poziom. W edukacji fizjoterapeutycznej istnieją również inne drogi do uzyskania specjalizacji i dalszego kształcenia, które również są brane pod uwagę w naszym procesie rekrutacji. Kwalifikacje i doświadczenie, potwierdzone zaangażowanie w ustawiczne kształcenie zawodowe oraz pasję pomagania ludziom