Klienci często są zaniepokojeni wdrażaniem procesu zarządzania wydajnością, ponieważ uczciwy proces może zająć dużo czasu, zarządzanie procesem wymaga znacznego zaangażowania i czasu, może być niewygodny dla obu stron i powodować stres dla pracownika. Jedną z opcji, którą pracodawcy mogą chcieć rozważyć w takich okolicznościach, są przedterminowe negocjacje z pracownikiem. 111A negocjacji przed rozwiązaniem stosunku pracy z 1996. Rozumie się wszelkie oferty negocjacji lub rozmowy prowadzone między pracodawcą a pracownikiem przed rozwiązaniem stosunku pracy w celu rozwiązania stosunku pracy z tym pracownikiem na warunkach uzgodnionych między stronami. Nowa koncepcja negocjacji przed zakończeniem została wprowadzona ze względu na kwestie związane z zasadą bez uszczerbku