Globalnym benchmarkiem cen miedzi dla kontraktósprzedaży materiałów i wyrobów miedzionośnych są notowania giełdowe, z których najczęściej stosowanym jest rozliczenie gotówkowe. Aby móc stosować ceny giełdowe do transakcji kupnasprzedaży produktów, do których ten standard jakości nie ma zastosowania. Wszystkie rodzaje materiałów miedzionośnych, takich jak koncentraty miedzi, złom miedzi lub produkty bardziej przetworzone, takie jak walcówka miedziana, uczestnicy rynku opracowali system premii i rabatów, który dostosowuje notowania giełdowe. Makijażu chemicznego, a także koszty transportu i ubezpieczenia w uzgodnione miejsce dostawy oraz aktualną dostępność metalu w danej lokalizacji. Koncentrat miedzi to produkt wytwarzany w wyniku przerobuwzbogacania rudy miedzi, która zwykle ma stosunkowo niską zawartość metalu i nie nadaje się do bezpośredniej obróbki metalurgicznej