Kiedy twoja maszyna się nie uruchamia, może to być spowodowane wieloma różnymi przyczynami i zamierzamy przyjrzeć się niektórym z nich tu i teraz. Jednym z najbardziej podstawowych problemów, jakie można napotkać w pralce, jest przepalenie bezpiecznika. Ten problem może być poważny, ponieważ wahania napięcia mogą spowodować przepalenie bezpiecznika i uczynienie urządzenia bezużytecznym. Drzwi pralki działają jak obwód w tym sensie, że dopóki nie zostaną zablokowane i zamknięte, urządzenie nie uruchomi się. Jednak wadliwa blokada drzwi uniemożliwi zablokowanie pralki, a co za tym idzie w ogóle jej działanie, dlatego musisz mieć ją na oku. Jeśli bezpiecznik działa, a wszystko inne działa tak, jak powinno, być może trzeba będzie sprawdzić przewód zasilający i poprosić odpowiedniego eksperta, aby go wymienił